Verstilling Natuur

Verstilling natuur

“In dezelfde geest zouden we Fons Roggemans Natuurobjecten kunnen beschouwen ; of beter zijn taferelen van de natuur die van binnen naar buiten worden geschilderd, op een zodanige manier dat de binnen- en de buitenruimte één worden en in elkaar opgaan, dat de kijker niet meer weet wat binnen en wat buiten is aangezien er zowel vóór als achter het venster (dat wordt gehanteerd als scheidswand voor de blik) planten en bloemen groeien, bloeien en floreren.”

Inge Braeckman in monografie ‘Fons Roggeman, Eenheid van Leven en werk‘.

fons roggeman