Biografie

Biografie

Fons Roggeman geldt als één van de voortrekkers van de nieuwe generatie figuratieve kunstschilders van Vlaanderen.

fons roggeman 1971

Fons Roggeman

Alfons Leon Lievarda Louis Roggeman werd geboren in Aalst op 16 juni 1939 als enige zoon van Jan Roggeman en Anna De Wilde.

De oorlogsjaren bracht hij met zijn ouders door op de azaleakwekerij van zijn grootouders Leon De Wilde en Louise Raman in het dorp Laarne.

Na de oorlog verhuisde het gezin terug naar Aalst. Hier volgde Roggeman vanaf zijn negen jaar les aan de Academie van Schone Kunsten, drie uur per dag, zeven dagen op zeven.

Foto: Fons Roggeman in 1971

Geometrische volumes, Fons Roggeman, 11 jaar

Geometrische vormen

Op 11-jarige leeftijd, in 1950, behaalde de jonge Fons in het 3de jaar grondbeginselen aan de Academie voor Schone Kunsten in Aalst een prijs met studietekeningen van geometrische volumes in houtskool op papier (65 x 48 cm).

Afbeelding: Geometrische volumes, Fons Roggeman, 11 jaar

Brahms

Fons schilderde als jonge knaap van 14 jaar als studie een portret van de befaamde componist Johannes Brahms.

Afbeelding: Studie portret Johannes Brahms – 1953, Fons Roggeman, 14 jaar

fons roggeman

Vrouw met kap

Door zijn opgebouwde en diepgaande interesse voor de techniek van het tekenen en schilderen realiseerde hij op zijn vijftiende (in 1955) bij wijze van studie ‘Vrouw met kap’ naar Rogier van der Weyden. Slechts een gedeelte van de kap bovenlangs is volledig uitgewerkt; andere delen zijn minder gedetailleerd.

Als zeventienjarige verhuisde Fons Roggeman naar Gent om zich aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten verder te bekwamen in de schilderkunst bij dezelfde leraar als in Aalst, Jan Mulder. In juni 1959 behaalde hij er zijn diploma met grootste onderscheiding.

Afbeelding: Studie ‘Vrouw met kap’ naar Rogier van der Weyden – 1955, Fons Roggeman, 15 jaar.

fons roggeman

Valerius De Saedeleer-prijs

Al heel vroeg kwam het talent van Fons Roggeman aan het licht en werd hij als een belofte bestempeld. In dat verband is deze anekdote typisch voor zijn vlotte schilderwijze.

“We moesten bij Jan Mulder een compositie maken op een groot steinbachvel van ongeveer 1,5 meter op 1 meter. Tegen een wand van het leslokaal stond het raamwerk van een oud cinemadoek. Ik vraag aan de leraar : ‘Mag ik dat cinemadoek gebruiken ?’

De man keek mij verstomd aan en antwoordde : ‘Zal dat wel lukken ? Dat is geen kattenpis, hoor, zo’n doek volkrijgen.’

fons roggeman

Ik nam de uitdaging aan. Heb er naakten opgeschilderd. Twaalf, noch min noch meer, en daarmee sleepte ik de Valerius De Saedeleerprijs in de wacht.


Bij een kort daarna gehouden expositie van Aalsterse kunstenaars werd mijn bekroonde doek achter een zedig gordijn weggemoffeld. Zo werd ik van hogerhand uit het tentoonstellingscircuit gewipt.”

Afbeelding: 12 naakten op cinemadoek, Fons Roggeman.

fons roggeman gent

Van het Pand naar Deurle

In Gent woonde Fons o.a. enige tijd in het Caermersklooster, vroeger ‘Het Pand’ genoemd, aan de Vrouwebroerstraat als enige jongeman tussen tachtig ouden van dagen.

In 1961 trok hij naar Sint-Martens-Latem, Kouterbaan 13. Nadien verhuisde hij naar de Latemstraat 177 in Sint-Martens-Latem.

Afbeelding: Eigen kamer in Het Pand (Caermersklooster), Fons Roggeman.

1956 AALST

Prijzen

Zilveren Medaille met grootste onderscheiding in de discipline ‘Tekenen naar levend model’

1956 AALST

1958 – AALST

Prijs Valerius De Saedeleer in de discipline ‘Tekenkunst – Compositie’

1958 – AALST

1959 – GENT

Gouden Medaille met grootste onderscheiding in de discipline ‘Schilderkunst’

1959 – GENT

1960 – GENT

Prijs Deleu voor schilderkunst

Prijs Pipijn voor Schilderkunst

fons roggeman
Prijs Pipijn voor schilderkunst – 1960

1960 – GENT

2017 – Sint-Martens-Latem

Binus cultuurprijs

2017 – Sint-Martens-Latem

STUDIEREIZEN

1957 – SAINT-RAPHAËL (Frankrijk) op uitnodiging van deze stad voor een veertiendaags studieverblijf.

1958 – MONACO

1960 – PARIS