Biografie

Alfons Leon Lievarda Louis Roggeman werd geboren in Aalst op 16 juni 1939 als enige zoon van Jan Roggeman en Anna De Wilde.

De oorlogsjaren bracht hij met zijn ouders door op de azaleakwekerij van zijn grootouders Leon De Wilde en Louise Raman in het dorp Laarne.

Na de oorlog verhuisde het gezin terug naar Aalst. Hier volgde Roggeman vanaf zijn negen jaar les aan de Academie van Schone Kunsten, drie uur per dag, zeven dagen op zeven.

Door zijn opgebouwde en diepgaande interesse voor de techniek van het tekenen en schilderen realiseerde hij op zijn vijftiende (in 1955) bij wijze van studie 'Vrouw met kap' naar Rogier van der Weyden. Slechts een gedeelte van de kap bovenlangs is volledig uitgewerkt; andere delen zijn minder gedetailleerd.

Als zeventienjarige verhuisde Fons Roggeman naar Gent om zich aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten verder te bekwamen in de schilderkunst bij dezelfde leraar als in Aalst, Jan Mulder. In juni 1959 behaalde hij er zijn diploma met grootste onderscheiding.

In Gent woonde hij o.a. enige tijd in het Caermersklooster, vroeger ‘Het Pand’ genoemd, aan de Vrouwebroerstraat als enige jongeman tussen tachtig ouden van dagen.

In 1961 trok hij naar Sint-Martens-Latem, Kouterbaan 13. Nadien verhuisde hij naar de Latemstraat 177 in Sint-Martens-Latem.
In 1975 vestigde hij zich definitief in de Broekstraat 41 in Deurle.

Al heel vroeg kwam het talent van Fons Roggeman aan het licht en
werd hij als een belofte bestempeld. In dat verband vertelde hij me
laatstmaal een anekdote die typisch is voor zijn vlotte schilderwijze.
We moesten bij Jan Mulder een compositie maken op een groot
steinbachvel van ongeveer 1,5 meter op 1 meter. Tegen een wand van het
leslokaal stond het raamwerk van een oud cinemadoek. Ik vraag aan de
leraar : ‘Mag ik dat cinemadoek gebruiken ?’ De man keek mij verstomd
aan en antwoordde : ‘Zal dat wel lukken ? Dat is geen kattenpis,
hoor, zo’n doek volkrijgen.’ Ik nam de uitdaging aan. Heb er naakten
opgeschilderd. Twaalf noch min noch meer, en daarmee sleepte ik de
Valerius De Saedeleerprijs in de wacht. Bij een kort daarna gehouden
expositie van Aalsterse kunstenaars werd mijn bekroonde doek achter
een zedig gordijn weggemoffeld. Zo werd ik van hogerhand uit het
tentoonstellingscircuit gewipt.

PRIJZEN

1956 - AALST
Zilveren Medaille met grootste onderscheiding in de discipline ‘Tekenen naar levend model’

1958 - AALST
Prijs Valerius De Saedeleer in de discipline ‘Tekenkunst - Compositie’

1959 - GENT
Gouden Medaille met grootste onderscheiding in de discipline ‘Schilderkunst’

1959 - GENT
Prijs Deleu voor Schilderkunst

1960 - GENT
Prijs Pipijn voor Schilderkunst

2017 - Sint-Martens-Latem
Binus cultuurprijs

STUDIEREIZEN

1957 - SAINT-RAPHAËL (Frankrijk) op uitnodiging van deze stad voor een veertiendaags studieverblijf.

1958 - MONACO

1960 - PARIS

 

fons roggeman

Vrouw met kap - 1955

fons roggeman

Fons 1971

fons roggeman
fons roggeman

Prijs Valerius De Saedeleer - 12 Naakten - 1958

fons roggeman

Prijs Pipijn voor schilderkunst - 1960